Leyla Demir

Leyla Demir

Yayınları

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

Genital Organlar

Dış Genital Organlar

İç Genital Organlar

Kemik Kısımları (Pelvis )

Siklus Oluşumu ve Hormonlar

Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Hormonlarm Siklus Regülâsyonu

Endometrial ve Ovarial Değişiklikler

 

ÜNITE III- KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ

Puberte Dönemi

Seksüel Ergenlik  (Doğurganlık) Dönemi

Klimakterium ve Menopoz Dönemi

Senium (Yaşlılık) Dönemi

 

ÜNITE IV- GEBELİK FİZYOLOJİSİ

Fertilizasyon (Döllenme )

Zigotun Çoğalma, Büyüme ve Taşınması

 İmplantasyon (yuvalanma)

 Desidua ve Korion Zarları

 Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler

Genital Organlar ve Memelerdeki Fizyolojik Değişiklikler

 Gebelik Tanısı

 

ÜNİTE V- FETUS FİZYOLOJİSİ

Plasenta

Plasentanın Oluşumu ve Gelişimi

Plasentanın Yapısı Fonksiyonları ve Hormonları

Amnios Kesesi ve Amnios Sıvısı

Embriyonun Gelişmesi

Göbek Kordonu

 Fetal Dolaşım Fizyolojisi

Fetüsün Aylara Göre Büyüme ve Gelişimi

 

ÜNİTE VI: DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

1.Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe Bakımı

Gebe Muayenesinde Yapılan İşlemler

Gebe Bakımı ile İlgili Eğitim

Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı

Gebelik Öncesi Risk Faktörleri

Kronik Hastalıklar ve Gebelik

Adölesan ve İleri Yaş Gebeliği

RH Uyuşmazlığı

Gebelikte Ortaya Çıkan Risk Faktörleri

Gebeliğe Bağlı Ortaya Çıkan Hastalıklar

Doğum Öncesi Kanamalar

Dış Gebelik

Çoğul Gebelik

Gebelik Zehirlenmeleri

 

ÜNİTE VII: DOĞUM EYLEMİ

Normal Doğum Fizyolojisi

Anne Yönünden Doğum

Doğum Yolu

Doğum Belirtileri

 Ağrı mekanizması

Fetüs Yönünden Doğum

Fetüs Başının Önemi, Süturları ve Fontaneller

Fetüs Başının Kurtarılması

Omuzların Kurtarılması

Doğuma Yardım ve Takip

Açılma

Atılma

Kurtulma

Doğum Sonu Bakım

   Doğum Sonrası Gelişilebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

Doğum Sonu Kanamalar

Doğum Travmaları

Atonik Kanamalar

Kan Pıhtılaşma Mekanizma Bozuklukları

Plesanta ve Zar Retansiyonu

Doğumla İlgili Riskli Durumlar

Ağrı Mekanizması Anomalileri

Habitus Anomalileri

Geliş Anomalileri

Pelvis Anomalileri

Fetüs Anomalileri

Doğum Yolu Anomalileri

Amnios Sıvısının Anomalileri

Kordon Anomalileri

Plasenta Anomalileri

3.10.Postterm Gebelik (sürmatürasyon)

 

ÜNİTE VIII: DOĞUM SONRASI BAKIM

Puerperium ve Laktasyon (Lohusalık ve Süt Salgılama)

Puerperium Fizyolojisi

İnvolusyon

 Loşi ve Karakteri

Lohusalık Bakımı ve Eğitimi

Laktasyon Fizyolojisi

Anne Sütünün Önemi ve Özellikleri

 Meme Bakımı, Emzirme Tekniği ve Annenin Eğitimi

 Yeni Doğan Fizyolojisi ve Bakımı

Bebek Bakımı ve Muayenesi

Yeni Doğanın Beslenmesi

Özel Durumları Olan Bebeklerde Teşhis ve Bakım

Prematüre, Postmatüre ve Düşük Ağırlıklı Bebek

Konjenital Anomalilerin Saptanması

 

ÜNİTE IX- KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ)

Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları

Anemnez

Jinekolojik Muayene

Bimanuel Muayene

Spekulum Muayene

Rektal Muayene

Dış Muayene

Özel Muayene Şekilleri

Diğer Jinekolojik İşlemler

Kadın Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

Menstrual Siklus Anomalileri

Amenore

Hipermenore

Siklus Tempo Anomalileri

Dismenore

Premenstrual Sendrom

Disfonksiyonel Uterus Kanamaları

Kadın Üreme Organlarının Anomalileri

Aplasia

Cynetresia

Çift Malformasyonlar

Uterusa Ait Pozisyon Bozuklukları

Retroversion

Antifleksion

Prolapsus

Kadın Üreme Organlarının Enfeksiyonları 

Akıntılı Enfeksiyonlar

Trichomonalis Vaginalis

Moniliazis ( albicans )

Cinsel Temasla Bulaşan Enfeksiyonlar

Gonore

 Sifilis

Yumuşak şankr

 AIDS

Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek Septik Enfeksiyonlar

Servisitler

 Serviks Erezyonu,

Ekteropion,

Endometritis

Endometriozis

Tuba Enfeksiyonları,

Salpingo-ooforitis,

Parametritis,

Peritonitis

Puerperalis

Meme İltihapları

 Üregenital Fistüller

Cerrahi Fistüller

Doğumla İlgili Fistüller

Kanser Fistülleri

Üreme Organlarının Tümörleri

Vulva Tümörleri

Vajina Tümörleri

Solit Tümörleri

Uterus Tümörleri

Tuba Tümörleri

.Over Tümörleri

.Kistler

.Over Kistleri

Over Sarkom ve Fıbromları

Üremenin Olmadığı Durumlar

İnfertilite

 Menapoz

Histerektomi

 

ÜNİTE X- AİLE PLANLAMASI

Aile Planlaması İle İlgili Kavramlar

Aile Planlamasının Amacı

Aile Planlaması Hizmetleri

Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın Önemi

 Aile Planlaması Hizmetlerini Etkileyen Faktörler

Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Aile Planlaması Hizmetlerinde Danışmanlık Hizmetleri

Gebelikten Korunma Yöntemleri

Etkili Modern Yöntemler

Hormonal Kontraseptifler

Rahim İçi Araçlar (RIA)

Kondom

Cerrahi Sterilizasyon

Vajinal Bariyer Yöntemleri

Etkisi Sınırlı Geleneksel Yöntemler

Laktasyon

Takvim Yöntemi

Coitus İnterraptus

Spermisitler

Vajinal Yıkama