Leyla Demir

Leyla Demir

Yayınları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı

Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

Defibrilatör

Defibrilatör Cihazının Özellikleri

Defibrilatör Cihazının Çeşitleri ve Kullanımı

Defibrilatör Cihazının Temizliği ve Bakımı

Diyaliz Cihazı Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

Hemodiyaliz Cihazının Özelliği ve Bakımı

Periton Diyalizi

Periton Diyaliz Yöntemleri

Periton Diyalizi İçin Gerekli Malzemeler ve Özellikleri

Periton Diyalizinin Endikasyonları

Periton Diyalizinin Kontrendikasyonları

Periton Diyalizi Uygulama Tekniği

Periton Diyalizinin Komplikasyonları

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Aspiratör Cihazı

Aspirasyonun Amacı

Aspirasyon Uygulama Tekniği

Aspiratör Cihazının Bakımı

Göğüs Tüpleri ve Kullanım Amacı

Laparoskopi Cihazı ve Kullanım Alanları

 Görüntüleme Cihazları

Ultrason Cihazı ve Kullanım Alanları

Röntgen Cihazı ve Kullanım Alanları

Magnetic Resonance Imaging ( MRI) ve Kullanım Alanları

Sintigrafi Cihazı ve Kullanım Alanları

Bilgisayarlı Tomografi ( BT/ Computer Tomography)

 PET/ CT ( Positron Emission Tomography/ Computer Tomography)

 Mamografi

Airway ve Uygulaması

Laringoskop Cihazı ve Kullanım Alanları

  Entübasyon Tüpleri Kullanım Alanları

Endotrakeal Entübasyon Yöntemleri

Dropmatlar ( Sıvı Takibinde Kullanılan Cihazlar)

Doz Ayarlayıcı ( Flowmetre)

İnfüzyon Pompası ve Özellikleri

Setler

Anjiografide Kullanılan Setler

Cut Down Seti

Trakeostomi Seti

Lomber Ponksiyon Seti

Pansuman Seti

Biyopsi Seti

Torasentez Seti

Setlerin Sterilizasyonu ve Önemi

 

ÜNİTE II: ÖZEL UYGULAMALAR

Lomber Ponksiyon ve Uygulama Amaçları

Lomber Ponksiyonda Kullanılan Araç ve Gereçler

Lomber Ponksiyon Uygulaması

Lomber Ponksiyonda Komplikasyonlar

Lomber Ponksiyonda Hemşirelik Bakımı

Torasentez ve Uygulama Amaçları

Torasentezde Kullanılan Araç ve Gereçler

Torasentez Uygulaması

Torasentez Komplikasyonları

Torasentezde Hemşirelik Bakımı

Parasentez ve Uygulama Amaçları

Parasentezde Kullanılan Araç ve Gereçler

Parasentez Uygulaması

Parasentez Komplikasyonları

Parasentezde Hemşirelik Bakımı

Apse ve Kistlerin Ponksiyonu

Ponksiyonun Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı

Kemik İliği Aspirasyonu

Kemik İliği Aspirasyonu Uygulama Amaçları

Kemik İliği Aspirasyonu Kullanılan Araç ve Gereçler

Kemik İliği Aspirasyonu Uygulaması

Kemik İliği Aspirasyonu Komplikasyonları

Kemik İliği Aspirasyonunda Hemşirelik Bakımı

Dalak Ponksiyonu ve Hemşirelik Bakımı

Dalak Ponksiyonu Komplikasyonları

Dalak Ponksiyonunda Hemşirelik Bakımı

Karaciğer Ponksiyonuve Uygulama Amaçları

Karaciğer Ponksiyonu Komplikasyonları

Karaciğer Ponksiyonunda Hemşirelik Bakımı

 Bronkoskopi ve Uygulama Amaçları

Bronkoskopi Komplikasyonları

Bronkoskopide Hemşirelik Bakımı

 Gastro İntestinal Sistem (GİS) Endoskopisi

Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi ve Uygulama Amaçları

Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisinde Hemşirelik Bakımı

Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi ve Uygulama Amaçları

Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisinde Hemşirelik Bakımı

Endoskopi Komplikasyonları

Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi ( ERCP) ve Uygulama Amaçları

Endoskopik Retragrad Kolanjio Pankreotografinin Hemşirelik Bakımı

 

ÜNİTE III: BİYOLOJİK MATERYAL ALMA

Kan ve Tanıdaki Önemi

İdrar ve Tanıdaki Önemi

Steril İdrar Örneği Almak

Yirmi Dört Saatlik İdrar Örneği Toplama

Çocuklarda İdrar Örneği Almak

Balgam ve Tanıdaki Önemi

Balgam Kültürü Alma

Yirmi Dört Saatlik Balgam Örneği Toplama

Çocuklarda Balgam Kültürü Alma

Boğaz Kültürü ve Tanıdaki Önemi

Kusmuk Örneği Toplama ve Tanıdaki Önemi

Dışkı Örneği Alma ve Tanıdaki Önemi

İltihap Örneklerinin Alınması ve Önemi

Vajen ve Penisten Akıntı Alınması ve Önemi

Materyal Toplanması ve Laboratuvara Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

 

ÜNİTE IV: ÖZEL BAKIM TEKNİKLERİ

Trakeostomi

Trakeostomi ve Endikasyonları

Trakeostomide Kullanılan Araç ve Gereçler

Trakeostomide Gelişebilecek Komplikasyonlar

Trakeostomili Hastada Hemşirelik Bakımı

Trakeostomili Hastanın Beslenmesi

Psikolojik Yaklaşımın Önemi

Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

 İleostomi ve Kolostomi

İleostomi ve Kolostomi  Endikasyonları

İleostomi ve Kolostomide Kullanılan Malzemenin Hazırlığı ve İmhası

İleostomi ve Kolostomide Gelişebilecek Komplikasyonlar

İleostomi ve Kolostomide Hemşirelik Bakımı

İleostomi ve Kolostomili Hastanın Beslenmesi

 İleostomi ve Kolostomili Hastada Psikolojik Yaklaşımın Önemi

İleostomi ve Kolostomili Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

 Amputasyon

Amputasyon Gerektiren Durumlar

Amputasyon Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı

Amputasyonlu Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek

Hastanın Rehabilitasyonu

Traksiyon

Traksiyonun Endikasyonları

Traksiyon Çeşitleri

Traksiyonlu Hastada Hemşirelik Bakımı

Traksiyonlu Hastanın Beslenmesi

Traksiyonlu Hastada Psikolojik Yaklaşımın Önemi

Pozisyon, Masaj ve Rehabilitasyonun Önemi Hakkında Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

Yaşlılıkta ( Geriatri) Hemşirelik Bakımı

Yaşlanma Süreci

Yaşlanmada Görülen Fizyololik Değişiklikler

 Yaşlanmada Görülen Psikolojik Değişiklikler

 Yaşlılıkta Hastalıklardan Korunmanın Önemi

Yaşlılık ve Hastalık

Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi

Yaşlı Hastanın Hemşirelik Bakımı

Yaşlı Hastada Psikolojik Yaklaşımın Önemi

Yaşlı Hastada Beslenmenin Önemi

Yaşlı ve Yakınlarının Eğitimi

 Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı

Yatağa Bağımlılık, Bilinç ve Bilinçle İlgili Kavramlar

Bilinç Seviyeleri ve Bilincin Değerlendirilmesi

Glaskow Koma Skalası

Hareketsizliğin Sistemler Üzerine Genel Etkisi

Yatağa Bağımlı Hasta (Bilinci Açık)

Bilinci Açık Yatağa Bağımlı Hastalarda Gelişebilecek Komplikasyonlar

Bilinci Açık Yatağa Bağımlı Hastalarda Hemşirelik Bakımı

Yatağa Bağımlı Hasta (Bilinci Kapalı )

Bilinci Kapalı  Yatağa Bağımlı Hastalarda Gelişebilecek Komplikasyonlar

Bilinci Kapalı Yatağa Bağımlı Hastalarda Hemşirelik Bakımı

Yatağa Bağımlı Hastalarda Beslenme

Yatağa Bağımlı Hastalarda Alınacak Güvenlik Önlemleri

Pozisyon Masaj ve Rehabilitasyonun Önemi Hakkında Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

İdrar ve Gaitasını Tutamayan Hastada Hemşirelik Bakımı

İdrar İnkontinansı ve Nedenleri

İdrar İnkontinansı Olan Hastada Hemşirelik Bakımı

Gaita ve Gaz İnkontinansı ve Nedenleri

Gaita ve Gaz İnkontinansı Olan Hastada Hemşirelik Bakımı

İnkontinanslı Hastada Psikolojik Yaklaşım ve Önemi

İnkontinanslı Hasta ve Yakınlarının Eğitimi